Fašizmus, zabíjanie novinárov, pálenie kníh – kde je pravda?

3. februára 2023, eduard, Nezaradené

 

Zaujalo ma pomerne nové video z ukrajinského parlamentu, kde samotný ukrajinský poslanec hovorí o fašizme na Ukrajine, zabíjaní novinárov, ……

 

Video nekomentujem, len ho odporúčam pozrieť, pokiaľ na webe ešte je.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=dRggonRKyuI(Link)     

 

Kde je teda pravda?

Mala by Ukrajina vstúpiť do EÚ a NATO a je taká super, ako o tom píšu naše mienkotvorne médiá?

 

Z obsahu videa:

Zdroj: YT, kanál Roman Kirsch, názov „Zelenskyj unikol odvolaniu_ Záznam z jednania ukrajinkého parlamentu“

 

Zdroj:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=dRggonRKyuI
  2. Video však nájdete aj na Telegrame, či iných sieťach.

 

 

Vyhlásenie:
Tento článok vyjadruje len názory, či úvahy autora a jeho chápanie popisovanej situácie, ktoré získal v tom-ktorom čase, z jemu dostupných informácií, pričom neobsahuje z jeho strany žiadne neomylné tvrdenia. Jeho cieľom nie je znevážiť, haniť, či inak poškodiť žiadny štát, politika, žiadnu, konkrétnu osobu, profesiu, či skupinu osôb, len slobodne vyjadriť svoj názor na danú situáciu, či spoločenský problém.
Som jednoznačne proti každej vojne. Vo vzťahu k vojne na Ukrajine, túto nepodporujem a ani neschvaľujem, pričom som si vedomí, že je porušením medzinárodného práva. Taktiež som proti vedomému šíreniu nepravdivých informácií.