Prezident agentom CIA!

21. apríla 2023, eduard, Nezaradené

Mexiko ostalo v šoku. Na základe aktuálneho odtajnenia dokumentu z amerických archívov datovaného 29.11.1976 malo byť potvrdené, že bývalý mexický prezident José López Portillo spolupracoval s orgánmi USA a bol údajne agentom, či informátorom CIA a to minimálne pred nástupom do svojej funkcie v roku 1976.

Služba osoby zastávajúcej najvyššiu politickú funkciu v rodnom štáte (v danom prípade napr. Mexiku) pre iný štát (v danom prípade napr. pre USA) je niečo neslýchané a vo vzťahu k dejinám nie je bežné – teda ak nepočítame rôzne „banánové“ republiky.

Časy, morálka, či pocit vlastenectva, sa však zrejme u niektorých čelných politikov menia, nakoľko v poslednej dobe sa vo viacerých krajinách EU veľmi veľa hovorí o agentoch USA na prezidentských, či ministerských pozíciách.

Ak je to pravda, tak sa nečudujme, že celá EU a jej obyvatelia majú v súčasnosti tak veľké problémy.

Avšak o čo väčšie problémy má EÚ, o to lepšie sa darí inému štátu.

Na druhej strane tak to má byť!

Dobrý politik sa má starať o svoj štát, takže mu to nie je možné vytýkať. Politici by sa mali starať o svoje štáty, aby sa ich obyvatelia mali čo najlepšie. Za to, že to politici štátov EÚ tak nerobia, iné štáty nemôžu.

Každý by sa mal vo vzťahu k blahu svojho štátu a jeho obyvateľom držať amerického hesla „Vlastný štát na prvom mieste„! (Amerika na prvom mieste).


Zdroj: Hlavné správy. Článok z 20.04.2023 „Všetci to vedeli a teraz USA priznávajú“. (Foto:Twitter@GUnderground_TV)

 

 

Zdroj:

  1. https://tfiglobalnews.com/2023/04/19/everyone-knew-it-and-now-the-us-confesses-it-that-portillo-was-a-cia-stooge/
  2. https://en.mehrnews.com/news/199622/Former-Mexican-president-worked-for-CIA-declassified-papers
  3. https://www.hlavnespravy.sk/vsetci-to-vedeli-a-teraz-usa-priznavaju/3113756

 

Vyhlásenie:
Tento článok vyjadruje len názory, či úvahy autora a jeho chápanie popisovanej situácie, ktoré získal v tom-ktorom čase, z jemu dostupných informácií, pričom neobsahuje z jeho strany žiadne neomylné tvrdenia. Jeho cieľom nie je znevážiť, haniť, či inak poškodiť žiadny štát, politika, žiadnu, konkrétnu osobu, profesiu, či skupinu osôb, len slobodne vyjadriť svoj názor na danú situáciu, či spoločenský problém.
Som jednoznačne proti každej vojne. Vo vzťahu k vojne na Ukrajine, túto nepodporujem a ani neschvaľujem. 

Taktiež som proti vedomému šíreniu nepravdivých informácií.