Založ si blog

„Mačovia“ zo Slovenska – alebo k Vyhosteniu ruských diplomatov !

 

Nedávno sme tu mali pre Českú republiku, keď použijem ich slovník ,jeden veľký „prúser“, z ktorého sa smialo množstvo štátov.

 

Skôr, ako prejdem k situácii na Slovensku, stručne zrekapitilujem, ako vznikol. No podobne, ako u nás ,z neopodstatneného vyhostenia Ruských diplomatov. Na základe čoho boli vyhostení, no predsa na základe toho že „jeden rus“ pricestoval „lietadlom“ na letisko a mal „kufrík“, na letisku ho čakalo „auto“ z ruského zastupiteľského úradu a predstavte si tú drzosť, to auto ho odviezlo aj s kufríkom na „ruskú ambasádu“!  To už nepotrebuje ďalší komentár – Jasná špionáž! K tomu sa pridala informácia, že má otráviť českých politikov (ale si o sebe veľa myslia, keď sú v tom, že niekoho zaujímajú) Nasledoval veľký mediálny povik a vyhostenie ruských diplomatov. Za pár dní po vyhostení sa zistilo, že o nič nešlo, lepšie povedané, že išlo ani nie tak  o veľkú „novinársku kačicu“, ako skôr o poriadneho „moriaka“, nakoľko nič z toho sa nezakladalo na pravde (otrava politikov).

No a teraz poďme k aktuálnemu vyhosteniu diplomatov zo Slovenska.

Prakticky všetky štáty sveta majú svoje diplomatické zastúpenie v rôznych krajinách sveta. Čím je štát väčší  politicky, či ekonomicky silnejší, tým má týchto zastúpení viac. To isté platí aj o personálnom obsadení. Čím je štát väčší, tým má viacpočetné zastúpenie v jednotlivých krajinách. Samozrejme, čim je krajina pre daný štát z nejakého dôvodu zaujímavejšia, tým je v nej viac diplomatov a diplomatického personálu.

Napríklad len taká malá krajina, ktorej celkový počet obyvateľov je tak malý, že nedosahuje ani tretinu počtu obyvateľov väčších metropol niektorých štátováno uhádli Ste, hovorím o „Slovensku“ má vo svete až „89“ !  zastupiteľských úradov rôznej úrovne (ide o veľvyslanectvá, cez stále delegácie,  stále misie , generálne konzuláty, či inštitúty).  Ako som spomínal, tak väčšie štáty majú zastupiteľských úradov viac. Napríklad,  ak som sa nepomýlil USA ich majú až 306 !!! Počet je tak veľký, nakoľko v niektorých štátoch majú zriadených viacero týchto úradov. Ich štatút je prevažne od veľvyslanectva, cez  generálny konzulát, konzulárny úrad až po pobočku veľvyslanectva.

 • Takže neargumentujme s tým, že Rusko má veľa zastupiteľských úradov! Ani tým, že u nás  má zastupiteľský úrad.
 • To, že ho u nás Rusko má, je normálny vzťah. Ak by ho u nás nemalo, signalizovalo by to niečo veľmi zlé. A to si nik so zdravým rozumom nemôže prijať.
 • To isté platí aj o americkom zastupiteľskom úrade, ktorý je u nás vítaný.

A teraz by som chcel len veľmi v stručnosti a čo najjednoduchšie vysvetliť zopár faktov k zastupiteľským úradom a špionáži, nakoľko je to v súčasnosti značne diskutovaná téma, ktorá je žiaľ množstvom nezodpovedných  a problematiky neznalých osôb využívaná na neopodstatnenú proti ruskú štvavú kampaň, ktorá zhoršuje naše vzťahy z Ruskom. Žiaľ, musím skonštatovať, že do tejto skupiny patria aj naši čelní predstavitelia, ako sú napríklad „povestný analytik“ študujúci v USA a v súčasnej dobe minister obrany J.Naď, či predseda vlády I.Matovič, MZV I.Korčok, či jeho „nedocenený“ štátny tajomník obvinený z plagiátorstva M.Klus a ďalší.

 • Ako som už uviedol, na veľkosť zastupiteľského úradu,  jeho personálne obsadenie, čo do odbornosti a počtu má vplyv množstvo skutočností.
 • Opomeniem štruktúry a personál zastupiteľského úradu, ktorý sa venuje viac menej klasickej práci – aj keď žiadnu prácu na zastupiteľskom úrade nie je možné brať ako klasickú.
 • Jednou z hlavných úloh všetkých zastupiteľských úradov, je získavanie informácií o krajine ,v ktorej sídli, „teda výkon špionáže! a to vrátane krajín, pre ktoré bol zriadený. Na vysvetlenie ,sú krajiny v ktorých zastupiteľský úrad nie je zriadený a jeho úlohy zabezpečuje úrad v inom štáte.
 • Takže okrem klasických úradníkov a pomocného personálu je na každom zastupiteľskom úrade značný počet osôb rôznych funkcií, ktoré zabezpečujú zber a vyhodnocovanie získaných informácií a ich doručenie do ich materskej krajiny. Ľudovo povedané „zabezpečujúcich, či vykonávajúcich špionáž“ !
 • Medzi hlavné osoby patria pracovníci obsluhujúci agentúru, či rezident, čo je pracovník riadiaci, obsluhujúc a úkolujúci sieť agentov (špiónov), teda agentov pôsobiacich na území cudzieho štátu a získavajúcich informácie v prospech štátu, ktorý reprezentuje daný zastupiteľský úrad. Hovorím o ľuďoch, ktorí sú v bežnej reči nezainteresovaných označovaní ako špióni.
 • Medzi funkcie, ktoré najčastejšie vykonávajú zber rôznych informácií v krajne ,v ktorej pôsobia ,sú osoby pracujúce pod tzv. „legálnym diplomatickým krytím“.  Tieto osoby bývajú spravidla špiónmi. Sú to napríklad: vojenský pridelenec, letecký pridelenec, námorný pridelenec, …… .

Ako vyplýva z hore napísaných riadkov, je totálna hlúposť útočiť na ruských pracovníkov zastupiteľského úradu, nakoľko túto činnosť vykonávajú všetky zastupiteľské úrady na celom svete bez výnimky! A aby nedošlo k nedorozumeniu, slovenské zastupiteľské úrady nie sú výnimkou!

 • Takže vyhostenie ruských diplomatov a bombastické vyhlásenia predsedu vlády I.Matoviča, že nie sme banánová republika,  odtiaľ potiaľ, či o nejakej čiare  …………., sú len bľabotaním osoby, ktorá nevie, o čom hovorí.  (Napríklad Francúzi, konkrétne v tomto prípade vydali víza osobe podozrivej z vraždy a voči Rusom nevykonali žiadne opatrenia vo vzťahu k vyhosteniu diplomatov. My sme vydali víza „údajným“ pomocníkom a ruských diplomatov sme vyhostili. Pritom vydanie víz pomocníkom bolo jednoznačnou chybou našich orgánov a nie ruských. Tí s vydávaním našich víz nič nemajú!)
 • Zrejme ho šokovali informácie našich spravodajských služieb, že pravdepodobne ……., či zrejme ….. .  Ak by mala byť informácia k špionáži hodnoverná, tak by mali spravodajské služby predložiť dôkazy, čo sa nestalo a všetko bolo v polohe „jedna babka povedala“. Ak by totiž boli predložené dôkazy o špionáži, tak už by konali naše orgány činné v trestnom konaní a poviem Vám, to by bolo celosvetové „haló“, že sme zadokumentovali špionážnu činnosť ruských agentov na našom území. Nič také však nie je zadokumentované. Takto môžeme obviniť hocikoho z hocičoho, že údajne spravil toto ……. , dôkaz však žiadny!  Áno špionáž sa dokazuje ťažko, no máme na to inštitúcie a keď to tieto nevedia dokázať, tak to nemôžeme tvrdiť.
 • No a o našom ministrovi obrany študujúcom nejaký kurz v USA, ktorý chodí za Američanmi stále v predklone sa ani vyjadrovať nebudem. Ako ten môže rozumieť spravodajskej činnosti. Na druhej strane, ako údajný analytik by si informácie mohol vedieť vyhodnotiť. Keď tak rozmýšľam, možno si ich aj vyhodnotil, ale prečo neoblbnúť verejnosť, ako nás tí Rusi strašne špehujú? Však s tým musíme niečo robiť a okrem toho získam nejaký ten kladný bodík u kamošov Američanov. To, že si zhoršíme vzťahy s naším blízkym susedom, ktorý je len tak mimochodom svetová veľmoc nevadí.
 • A čo nás čaká. To je jasné. Zo strany Ruska to bude reciprocita. To značí oni zas pošlú našich diplomatov domov. Má to zmysel? Len zasa kopeme do toho, čo nám nič nerobí, lebo sa cítime byť silní, keď nám akože Američania stoja za chrbtom.
 • No nehnevajte sa pán Matovič, Naď, Korčok, Klus, …… ale tá trápna gratulácia zo strany američanov. Necítite sa ponížení? A pán Pompeo, ktorý je v ČR Vás ani nepovažuje za potrebné navštívil, aj keď je pár metrov od Vás – hm to poníženie je dokonalé.
 • Len tak na medzi rečou, proti Američanom nemám nič, vážim si ich a budem sa snažiť všetkými silami podporovať, aby naše vzťahy boli obojstranne priateľské.

Ešte by možno čitateľa zaujímalo, ako sa zbierajú informácie, teda čo robia špióni. No ak nepočítam rozvojový svet, tak to nie je tak rušné, ako u Jamesa Bonda, či Bodie a Doyla postáv z kultového anglického seriálu,  „Profesionáli“ , nakrúteného v 70-tych rokoch a  popisujúceho činnosť anglickej MI5. Je tam i vzrušenie, no v prevažnej väčšine ide o nudnú prácu. Tak napríklad:

 • Prevažná väčšina informácií sa získava „vyťažovaním“ bežne dostupných informácií z rôznych verejne dostupných zdrojov, ako napríklad: internet, miestne printové média, …….. .
 • Cielenie cestovanie po krajine, pričom sa nielen získavajú nové informácie, ale zároveň i preverujú už získané informácie, ….. .
 • Časť informácií je získavaná prostredníctvom satelitnej techniky.
 • Ďalšia časť informácií je získavaná za pomoci špeciálnych technických prostriedkov.
 • No a na záver sú to informácie získavané agentúrnym spôsobom. Týchto je síce najmenšie množstvo, avšak patria medzi najcennejšie.

Nie o všetkom sa dá písať, ale myslím si, že bežný čitateľ si mohol spraviť obraz o činnosti zastupiteľských úradov z pohľadu, ktorý je pre bežného občana neznámy.

 

 

 

Odporúčam najčítanejší článok uplynulých dní !

Politik, ktorý nielen sklamal, ale i zlyhal !

 

 

 

Vyhlásenie:

Tento článok vyjadruje len názory autora a jeho chápanie popisovanej situácie, ktoré získal v tom-ktorom čase,  z jemu dostupných informácií, pričom neobsahuje žiadne tvrdenia. Jeho cieľom nie je znevážiť, haniť, či inak poškodiť žiadny štát, politika, žiadnu, konkrétnu osobu, profesiu, či skupinu osôb, len slobodne vyjadriť svoj názor na danú situáciu, či spoločenský problém.

 

Ja nad čím sa zamyslieť!

12.04.2024

Keď si zvážime, že už v roku 2019 bol jeden deň, kedy vzlietlo až viac ako 230 tisíc dopravných lietadiel, naša snaha o obmedzovanie spaľovacích motorov v motorových vozidlách je ozaj smiešna. Je nad čím sa zamyslieť! Zobrazená mapka znázorňuje aktuálny stav momentálneho zahustenia leteckej premávky v danom okamihu. Zdroj: TikTok – [...]

To čo sme zažili my – to už naše deti nemajú šancu!

10.04.2024

Dnes sa mi dostali do rúk staré fotografie, ktoré navodili pekné spomienky na krásnu mladosť, ktorú som prežil a tak mi dovoľte trochu nostalgie. Začalo to fotografiami rôznych výrobkov z mojej mladosti, avšak najväčšie spomienky vyvolala fotografia zverejnená na videu z tanečných, ktorými si v danej dobe prešiel hádam každý mladý chlapec, či dievča. Bol začiatok [...]

Toto Vám nezabudnem, alebo vrchol arogancie v priamom prenose!

07.04.2024

Dúfam, že tento blog vydrží na titulke aspoň 30 minút a nie, ako môj posledný blog. Voľby sú za nami a dopadli ako dopadli. Ako obyčajne, časť obyvateľov je spokojná a časť nie. Voľby sú teda za nami a spoločnosť by sa mala ukľudniť a nie pokračovať v delení na zlých a dobrých, či inom. Všetci sme obyvatelia tejto krajiny a žabo-myšie vojny politikov a delenie [...]

Medveď

V košickej zoo sa Xene narodilo medvieďa Ares

19.04.2024 13:08

Jeho genetická hodnota je mimoriadne cenná pre európsky záchranný program.

izrael, palestína, západný breh jordánu, evakuácia, amona

EÚ po prvý raz uvalila sankcie na izraelských osadníkov pre útoky na Palestínčanov

19.04.2024 13:07, aktualizované: 13:20

Palestínčania chcú, aby Západný breh bol súčasťou ich budúceho štátu.

Rudolf Huliak

SaS podá návrh na odvolanie Huliaka z postu predsedu výboru

19.04.2024 13:00

Hlina tvrdí, že podnet bude musieť byť zaradený na rokovanie a musí byť o ňom rozprava.

Čierny kašeľ / Pertussis /

Čierny kašeľ v Bratislavskom kraji: Hygienici evidujú 74 prípadov ochorenia

19.04.2024 12:21

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zistená vo vekovej skupine nularočných osôb.

eduard

"Najväčšia hlúposť je diskutovať o hlúposti s hlúpymi" (Aristoteles).

Štatistiky blogu

Počet článkov: 168
Celková čítanosť: 1099292x
Priemerná čítanosť článkov: 6543x

Autor blogu

Kategórie