Založ si blog

„Mačovia“ zo Slovenska – alebo k Vyhosteniu ruských diplomatov !

 

Nedávno sme tu mali pre Českú republiku, keď použijem ich slovník ,jeden veľký „prúser“, z ktorého sa smialo množstvo štátov.

 

Skôr, ako prejdem k situácii na Slovensku, stručne zrekapitilujem, ako vznikol. No podobne, ako u nás ,z neopodstatneného vyhostenia Ruských diplomatov. Na základe čoho boli vyhostení, no predsa na základe toho že „jeden rus“ pricestoval „lietadlom“ na letisko a mal „kufrík“, na letisku ho čakalo „auto“ z ruského zastupiteľského úradu a predstavte si tú drzosť, to auto ho odviezlo aj s kufríkom na „ruskú ambasádu“!  To už nepotrebuje ďalší komentár – Jasná špionáž! K tomu sa pridala informácia, že má otráviť českých politikov (ale si o sebe veľa myslia, keď sú v tom, že niekoho zaujímajú) Nasledoval veľký mediálny povik a vyhostenie ruských diplomatov. Za pár dní po vyhostení sa zistilo, že o nič nešlo, lepšie povedané, že išlo ani nie tak  o veľkú „novinársku kačicu“, ako skôr o poriadneho „moriaka“, nakoľko nič z toho sa nezakladalo na pravde (otrava politikov).

No a teraz poďme k aktuálnemu vyhosteniu diplomatov zo Slovenska.

Prakticky všetky štáty sveta majú svoje diplomatické zastúpenie v rôznych krajinách sveta. Čím je štát väčší  politicky, či ekonomicky silnejší, tým má týchto zastúpení viac. To isté platí aj o personálnom obsadení. Čím je štát väčší, tým má viacpočetné zastúpenie v jednotlivých krajinách. Samozrejme, čim je krajina pre daný štát z nejakého dôvodu zaujímavejšia, tým je v nej viac diplomatov a diplomatického personálu.

Napríklad len taká malá krajina, ktorej celkový počet obyvateľov je tak malý, že nedosahuje ani tretinu počtu obyvateľov väčších metropol niektorých štátováno uhádli Ste, hovorím o „Slovensku“ má vo svete až „89“ !  zastupiteľských úradov rôznej úrovne (ide o veľvyslanectvá, cez stále delegácie,  stále misie , generálne konzuláty, či inštitúty).  Ako som spomínal, tak väčšie štáty majú zastupiteľských úradov viac. Napríklad,  ak som sa nepomýlil USA ich majú až 306 !!! Počet je tak veľký, nakoľko v niektorých štátoch majú zriadených viacero týchto úradov. Ich štatút je prevažne od veľvyslanectva, cez  generálny konzulát, konzulárny úrad až po pobočku veľvyslanectva.

 • Takže neargumentujme s tým, že Rusko má veľa zastupiteľských úradov! Ani tým, že u nás  má zastupiteľský úrad.
 • To, že ho u nás Rusko má, je normálny vzťah. Ak by ho u nás nemalo, signalizovalo by to niečo veľmi zlé. A to si nik so zdravým rozumom nemôže prijať.
 • To isté platí aj o americkom zastupiteľskom úrade, ktorý je u nás vítaný.

A teraz by som chcel len veľmi v stručnosti a čo najjednoduchšie vysvetliť zopár faktov k zastupiteľským úradom a špionáži, nakoľko je to v súčasnosti značne diskutovaná téma, ktorá je žiaľ množstvom nezodpovedných  a problematiky neznalých osôb využívaná na neopodstatnenú proti ruskú štvavú kampaň, ktorá zhoršuje naše vzťahy z Ruskom. Žiaľ, musím skonštatovať, že do tejto skupiny patria aj naši čelní predstavitelia, ako sú napríklad „povestný analytik“ študujúci v USA a v súčasnej dobe minister obrany J.Naď, či predseda vlády I.Matovič, MZV I.Korčok, či jeho „nedocenený“ štátny tajomník obvinený z plagiátorstva M.Klus a ďalší.

 • Ako som už uviedol, na veľkosť zastupiteľského úradu,  jeho personálne obsadenie, čo do odbornosti a počtu má vplyv množstvo skutočností.
 • Opomeniem štruktúry a personál zastupiteľského úradu, ktorý sa venuje viac menej klasickej práci – aj keď žiadnu prácu na zastupiteľskom úrade nie je možné brať ako klasickú.
 • Jednou z hlavných úloh všetkých zastupiteľských úradov, je získavanie informácií o krajine ,v ktorej sídli, „teda výkon špionáže! a to vrátane krajín, pre ktoré bol zriadený. Na vysvetlenie ,sú krajiny v ktorých zastupiteľský úrad nie je zriadený a jeho úlohy zabezpečuje úrad v inom štáte.
 • Takže okrem klasických úradníkov a pomocného personálu je na každom zastupiteľskom úrade značný počet osôb rôznych funkcií, ktoré zabezpečujú zber a vyhodnocovanie získaných informácií a ich doručenie do ich materskej krajiny. Ľudovo povedané „zabezpečujúcich, či vykonávajúcich špionáž“ !
 • Medzi hlavné osoby patria pracovníci obsluhujúci agentúru, či rezident, čo je pracovník riadiaci, obsluhujúc a úkolujúci sieť agentov (špiónov), teda agentov pôsobiacich na území cudzieho štátu a získavajúcich informácie v prospech štátu, ktorý reprezentuje daný zastupiteľský úrad. Hovorím o ľuďoch, ktorí sú v bežnej reči nezainteresovaných označovaní ako špióni.
 • Medzi funkcie, ktoré najčastejšie vykonávajú zber rôznych informácií v krajne ,v ktorej pôsobia ,sú osoby pracujúce pod tzv. „legálnym diplomatickým krytím“.  Tieto osoby bývajú spravidla špiónmi. Sú to napríklad: vojenský pridelenec, letecký pridelenec, námorný pridelenec, …… .

Ako vyplýva z hore napísaných riadkov, je totálna hlúposť útočiť na ruských pracovníkov zastupiteľského úradu, nakoľko túto činnosť vykonávajú všetky zastupiteľské úrady na celom svete bez výnimky! A aby nedošlo k nedorozumeniu, slovenské zastupiteľské úrady nie sú výnimkou!

 • Takže vyhostenie ruských diplomatov a bombastické vyhlásenia predsedu vlády I.Matoviča, že nie sme banánová republika,  odtiaľ potiaľ, či o nejakej čiare  …………., sú len bľabotaním osoby, ktorá nevie, o čom hovorí.  (Napríklad Francúzi, konkrétne v tomto prípade vydali víza osobe podozrivej z vraždy a voči Rusom nevykonali žiadne opatrenia vo vzťahu k vyhosteniu diplomatov. My sme vydali víza „údajným“ pomocníkom a ruských diplomatov sme vyhostili. Pritom vydanie víz pomocníkom bolo jednoznačnou chybou našich orgánov a nie ruských. Tí s vydávaním našich víz nič nemajú!)
 • Zrejme ho šokovali informácie našich spravodajských služieb, že pravdepodobne ……., či zrejme ….. .  Ak by mala byť informácia k špionáži hodnoverná, tak by mali spravodajské služby predložiť dôkazy, čo sa nestalo a všetko bolo v polohe „jedna babka povedala“. Ak by totiž boli predložené dôkazy o špionáži, tak už by konali naše orgány činné v trestnom konaní a poviem Vám, to by bolo celosvetové „haló“, že sme zadokumentovali špionážnu činnosť ruských agentov na našom území. Nič také však nie je zadokumentované. Takto môžeme obviniť hocikoho z hocičoho, že údajne spravil toto ……. , dôkaz však žiadny!  Áno špionáž sa dokazuje ťažko, no máme na to inštitúcie a keď to tieto nevedia dokázať, tak to nemôžeme tvrdiť.
 • No a o našom ministrovi obrany študujúcom nejaký kurz v USA, ktorý chodí za Američanmi stále v predklone sa ani vyjadrovať nebudem. Ako ten môže rozumieť spravodajskej činnosti. Na druhej strane, ako údajný analytik by si informácie mohol vedieť vyhodnotiť. Keď tak rozmýšľam, možno si ich aj vyhodnotil, ale prečo neoblbnúť verejnosť, ako nás tí Rusi strašne špehujú? Však s tým musíme niečo robiť a okrem toho získam nejaký ten kladný bodík u kamošov Američanov. To, že si zhoršíme vzťahy s naším blízkym susedom, ktorý je len tak mimochodom svetová veľmoc nevadí.
 • A čo nás čaká. To je jasné. Zo strany Ruska to bude reciprocita. To značí oni zas pošlú našich diplomatov domov. Má to zmysel? Len zasa kopeme do toho, čo nám nič nerobí, lebo sa cítime byť silní, keď nám akože Američania stoja za chrbtom.
 • No nehnevajte sa pán Matovič, Naď, Korčok, Klus, …… ale tá trápna gratulácia zo strany američanov. Necítite sa ponížení? A pán Pompeo, ktorý je v ČR Vás ani nepovažuje za potrebné navštívil, aj keď je pár metrov od Vás – hm to poníženie je dokonalé.
 • Len tak na medzi rečou, proti Američanom nemám nič, vážim si ich a budem sa snažiť všetkými silami podporovať, aby naše vzťahy boli obojstranne priateľské.

Ešte by možno čitateľa zaujímalo, ako sa zbierajú informácie, teda čo robia špióni. No ak nepočítam rozvojový svet, tak to nie je tak rušné, ako u Jamesa Bonda, či Bodie a Doyla postáv z kultového anglického seriálu,  „Profesionáli“ , nakrúteného v 70-tych rokoch a  popisujúceho činnosť anglickej MI5. Je tam i vzrušenie, no v prevažnej väčšine ide o nudnú prácu. Tak napríklad:

 • Prevažná väčšina informácií sa získava „vyťažovaním“ bežne dostupných informácií z rôznych verejne dostupných zdrojov, ako napríklad: internet, miestne printové média, …….. .
 • Cielenie cestovanie po krajine, pričom sa nielen získavajú nové informácie, ale zároveň i preverujú už získané informácie, ….. .
 • Časť informácií je získavaná prostredníctvom satelitnej techniky.
 • Ďalšia časť informácií je získavaná za pomoci špeciálnych technických prostriedkov.
 • No a na záver sú to informácie získavané agentúrnym spôsobom. Týchto je síce najmenšie množstvo, avšak patria medzi najcennejšie.

Nie o všetkom sa dá písať, ale myslím si, že bežný čitateľ si mohol spraviť obraz o činnosti zastupiteľských úradov z pohľadu, ktorý je pre bežného občana neznámy.

 

 

 

Odporúčam najčítanejší článok uplynulých dní !

Politik, ktorý nielen sklamal, ale i zlyhal !

 

 

 

Vyhlásenie:

Tento článok vyjadruje len názory autora a jeho chápanie popisovanej situácie, ktoré získal v tom-ktorom čase,  z jemu dostupných informácií, pričom neobsahuje žiadne tvrdenia. Jeho cieľom nie je znevážiť, haniť, či inak poškodiť žiadny štát, politika, žiadnu, konkrétnu osobu, profesiu, či skupinu osôb, len slobodne vyjadriť svoj názor na danú situáciu, či spoločenský problém.

 

Európska únia nás systematicky ničí

21.11.2022

Európska únia nás systematicky ničí a poškodzuje všetky jej štáty! Je to úmysel, neschopnosť, alebo hlúposť jej čelných predstaviteľov? Od počiatku som bol zástancom EÚ. Danému projektu som veril a podporoval ho. Myšlienka mierovej spolupráce európskych krajín bola podľa mňa krok správnym smerom a mala viesť k zvyšovaniu životnej úrovne a bezpečnosti jej [...]

Nevadí ani vražda a pre istotu navrhneme imunitu.

18.11.2022

Je tomu už zopár mesiacov, čo sa udiala v priestoroch saudsko-arabského konzulátu v Istambule mimoriadne krutá vražda novinára Džamála Chášakdžího. Tento žil v exile v USA a na konzulát si prišiel len vymeniť doklady z dôvodu svadby. Vražda prebehla skutočne mimoriadne kruto, nakoľko po vražde mali jeho telo rozrezať a z priestorov konzulátu vyniesť po častiach v [...]

Len nás tam pustite a dôkazov bude ako húb po daždi

17.11.2022

Vojna na Ukrajine, je hroznou tragédiou pre jej obyvateľov, no nielen pre nich. Trpí ňou celá Európa. Len pred pár hodinami zasiahla územie Poľska raketa, o ktorej všetci vojnoví štváči hneď tvrdili, že išlo o ruskú raketu, ktorá zasiahla územie členského štátu NATO, že bola napadnutá územná celistvosť štátov NATO a že NATO by malo rázne odpovedať a aktivovať [...]

IS, islamsky stat, mosul, irak

Vodcu Islamského štátu Kurajšího zabili. Strieda ho ďalší Kurajší

30.11.2022 17:02, aktualizované: 17:43

Abú Hasan Hášimí Kurajší ktorý stál na čele skupiny od marca, zahynul "v boji proti nepriateľom".

Stoltenberg

NATO nevníma Čínu ako protivníka, sledujeme ale jej rozvoj, povedal Stoltenberg

30.11.2022 16:51

Ministri v Bukurešti hovorili aj o ambicióznom vojenskom a technologickom pláne Pekingu.

Polícia / Policajná páska /

Manželku zabil a rozštvrtil. V prípade brutálnej vraždy z Budče ukončili vyšetrovanie

30.11.2022 15:17

Mužovi hrozí v prípade tohto obzvlášť závažného zločinu vraždy až doživotný trest.

György Gyimesi

VIDEO: Ako Gyimesi učil Pčolinského správne vyslovovať meno György

30.11.2022 14:46

Pčolinský: Dúfam, že som vaše meno vyslovil správne. Gyimesi: Nie, nesprávne. Pčolinský: Prosím, opravte ma.

eduard

"Najväčšia hlúposť je diskutovať o hlúposti s hlúpymi" (Aristoteles).

Štatistiky blogu

Počet článkov: 112
Celková čítanosť: 629055x
Priemerná čítanosť článkov: 5617x

Autor blogu

Kategórie