Založ si blog

Smrť Lučanského nemôže zastaviť proces odhaľovania skorumpovaných ľudí!

Nie som vôbec zástancom bývalého policajného prezidenta generála Milana Lučanského, ku ktorého činnosti mám množstvo výhrad.  Možno mnoho čítajúcich nebude súhlasiť s mojím názorom, či hodnotením, no ak chcem byť objektívny predtým, ako začnem, si považujem za povinnosť uviesť nasledovné konštatovanie.

To čo sa stalo Milanovi Lučanskému, je veľmi smutné.  Také niečo sa osobe vo vyšetrovacej väzbe stať nemôže! Udalosť musí byť dôsledne vyšetrená a o výsledkoch vyšetrovania by mala byť čo najpodrobnejšie informovaná celá verejnosť. V prípade, že by sa na základe šetrenia dokázalo, že došlo k pochybeniu niektorých osôb, tieto by mali byť prísne potrestané. Doterajšie vyšetrovanie a informovanie verejnosti nepovažujem za dostatočné a objektívne. Z toho vyplýva i vyvodenie zodpovednosti, ktoré doposiaľ nebolo prakticky žiadne (odstúpenie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Milana Ivana, ktorý mal údajne k 31.12.2020 podanú žiadosť o výsluhový dôchodok považujem len za frašku).

A teraz sa vrátim k podstate môjho blogu. Aj keď je to smutné, ale smrť Lučanského bola „darom“ pre súčasnú opozíciu a to najmä tú jej časť, ktorá sa mala po posledných voľbách dôvodne čoho obávať, nakoľko sa závažnou mierou podieľala na porušovaní zákonov tohto štátu. Bola smutným „darom“ aj pre tú časť skorumpovanej opozície, ktorá túži po návrate k politickým válovom, kde dlhé obdobie nekontrolovateľne „žrali“ a „mliaskali“ až tak, že to bolo počuť nielen po celom našom štáte, ale i EU. Nás ostatných kŕmili odpadom, aby nám zalepili oči.

Presne táto časť politického spektra teraz začína „ožívať“ a  túto smutnú udalosť využívať, či presnejšie zneužívať, aby vyvolávala vo verejnosti rôzne pochybnosti o tom, čo sa po posledných voľbách začalo v spoločnosti v snahe o jej očistenie od skorumpovaných politikov, štátnych úradníkov a funkcionárov diať. Nevonia im, že dochádza k vyšetrovaniu a následnému zadržiavaniu skorumpovaných osôb, ktoré im umožňovali ľahko ovládať celú spoločnosť a ožobračovať celý národ. Nevonia im, že dochádza k rozkrývaniu celej reťaze zločincov, ktorí pôsobili nielen medzi podnikateľmi, ale čo je horšie i v polícii, na prokuratúre, či súdoch. Niektoré nitky vedú, či viedli dokonca i na Najvyšší súd, čo nemá v civilizovaných krajinách obdoby. Horšie je však to, že stále viac a viac sa objavujú indície, že to u týchto osôb nekončí, ale reťaz smeruje ďalej k vysokým politikom a štátnikom. Prvým z nich je zatiaľ bývalý minister Ficovej vlády a zároveň bývalý vysoký funkcionár Ficovej strany „SMER“ , ktorý najnovšie po tom, čo sa začala Ficova strana potápať  so šikovnosťou vlastnou tejto skupine ľudí „razantne“ presedlal do Pellegríniho novej strany „HLAS„, kde sa bude opäť snažiť čo najviac „urvať“ pre seba.

Ako som už uviedol, novinové články, blogy, či diskusie k nim sú plné rôznych konšpiračných teórií o Lučanského smrti. Súhlasím s tým, že Lučanského smrť nebola dostatočne vyšetrená a objasnená a že je našou povinnosťou túto úlohu dôsledne a objektívne vykonať a podrobne o nej verejnosť informovať.

Nemôžem však súhlasiť s „glorifikáciou“ Lučanského a odôvodňovaním, že posadil za mreže Černáka (toho dostal vyšetrovateľ Ivan  Ševčík), že sa za neho objasnila vražda J.Kuciaka (skôr napáchal zlo rozpustením vyšetrovacieho týmu vyšetrujúceho danú vraždu, nakoľko tento tým počas vyšetrovania zabezpečil množstvo dôkazov a informácií, ktoré smerovali k rôznym iným závažným skutkom a dôležitým osobám, ktoré bolo potrebné usvedčiť, no rozpustením vyšetrovacieho týmu bolo tomu zabránené) …… .  K pozitívnym výsledkom, ktoré sú pripisované Lučanskému, by som skôr uviedol, že boli za jeho pôsobenia dosiahnuté nie kvôli tomu, že pôsobil vo funkcii policajného prezidenta, ale skôr naopak, že boli dosiahnuté „napriek“ tomu, že pôsobil v tento funkcii.

Taktiež si myslím, že sa zhodneme, keď uvediem, že hádam neexistuje žiadny človek, ktorý by páchal len zlé, či dobré skutky. Vždy je to kombinácia, pri ktorej prevažuje buď jeho dobré, alebo zlé konanie. V každom prípade však aj v rozhodnutiach ,či činoch osôb, ktoré nevykonávajú svoju funkciu poctivo tak, ako by mali, nájdeme aj pozitívne skutky, či ich svetlé chvíle. To však neznamená, že tieto osoby sa nespreneverili svojmu poslaniu a nemajú sa zodpovedať za to, čo robili v rozpore so zákonom.

No a to isté platí aj o bývalom policajnom prezidentovi Lučanskom. Za to čo spravil dobré, je ho potrebné pochváliť. No za to, čo spravil zlé, musí niesť zodpovednosť. To značí, že ak porušil zákon musí sa za to zodpovedať.

Na bývalom policajnom prezidentovi Milanovi Lučanskom sa mi páčila skutočnosť, že do čelnej funkcie v policajnom zbore sa dostal po tom, čo prešiel praxou od úrovne staršieho inšpektora na obvodnom oddelení policajného zboru (PZ), cez operatívca, až po riadiace funkcie. Teda, ak použijem ľudový výraz, začínal „od piky“, takže policajný zbor poznal skutočne dôsledne a nie len z „okna“, ako jeho niektorí kolegovia. Naplno sa u neho prejavilo príslovie že „Každý vojak má v svojej torbe skrytú maršálsku palicu“.

K osobe bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského mám množstvo výhrad. Ako som už uviedol, jeho výhodou bolo, že dôsledne poznal policajný zbor a záležalo len na ňom, ako svoje vedomosti využije. A tu je jeden z kameňov úrazu. Nie som si istý, že vždy konal tak, ako mal.

Mojou hlavnou výhradou je skutočnosť, že Lučanský pôsobil vo vedení PZ prakticky počas  celého obdobia „temna“ vlády strany Smer, kedy bol pri moci Fico, Kaliňák, Saková, ….. a dôveryhodnosť PZ dosahovala podľa Eurobarometra približne len 45% !!! Už to je zdvihnutý prst vo vzťahu k osobe, ktorá tak dokonale pozná policajný zbor a zabezpečuje takú „mizernú“ dôveryhodnosť obyvateľstva v túto inštitúciu. Evidentne niečo v riadení PZ nebolo dobré, pričom Lučanský medzi riadiace štruktúry PZ jednoznačne patril.

Nesmieme zabudnúť, že Lučanský bol generálnym riaditeľom Sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR! Pre tých, ktorý nevedia, o čo ide len v stručnosti uvediem, že je to veľmi dôležitý úrad, podliehajúci MV SR, ktorého úlohou je odhaľovať a vyšetrovať trestnú činnosť príslušníkov polície, vykonávať vnútornú kontrolu, vybavovať sťažnosti, ……. . Tento úrad mal teda odhaľovať tie porušovania zákonov, ktoré sú práve niektorým jej funkcionárom v súčasnej dobe kladené za vinu. Keby si bol riadne plnil úlohy vyplývajúce mu zo svojej funkcie ,nebolo by možné, aby sa policajný zbor dostal do situácie, v ktorej sa práve nachádza. Takže za jeho činnosť na tejto vrcholovej funkcii rozhodne nemôžem dať menovanému palec hore. Myslím si a z môjho poznania situácie, to Lučanský jednoznačne ťahal s osobami známymi z obdobia, ktoré som popísal ako „temné obdobie našej histórie“, prípadne ak to s nimi neťahal, nič proti nim nepodnikol, čo vzhľadom k svojej funkcii mal a zodpovednosti za vzniklú situáciu sa zbaviť nemôže.

Aj keď po menovaní Lučanského do funkcie policajného prezidenta a hlavne nových voľbách, došlo k určitému rozviazaniu rúk polície, nemyslím si, že to bola Lučanského primárna zásluha. Skôr tomu rozumiem tak, že z jeho strany došlo k pochopeniu, že pre neho bude lepšie, ak nebude pokračovať v doterajšej línii a ponechá policajtom voľné ruky, čo sa skutočne i stalo. To sa následne prejavilo i vyriešením vraždy J.Kuciaka a verejnosť sa z časti uspokojila. Nepochopiteľnou skutočnosťou však bolo následné Lučanského „rozpustenie“ vyšetrovacieho týmu Kuciakovej vraždy. Týmu, ktorý nás na základe získaných dôkazov a informácií mohol posunúť v ďalších odhaleniach nezákonností páchaných v „temnom období“ našej spoločnosti zo strany rôznych prominentov a to ako zo strany podnikateľov, tak i štátnych funkcionárov, či politikov. Každej osobe, ktorá sa v danej práci (vyšetrovanie a operatívna činnosť) čo len trochu vyzná, je takýto krok nepochopiteľný a skôr je ho možné hodnotiť, ako úmysel nielen zastaviť vyšetrovanie, ale hlavne zabrániť ďalším odhaleniam, ktoré by mohli byť pre niektoré osoby bolestivé.

Ďalej ma vyrušovali foto Lučanského s rôznymi závadovými, či inak spochybňovanými osobami, ktoré sa objavovali v médiách. Tieto sa podľa mňa nedali odôvodniť jeho operatívnou činnosťou, odhliadnuc od toho, že už nebol operatívec, ale vysoký policajný funkcionár. Okrem toho, pokiaľ som správne informovaný, Lučanský sa o týchto kontaktoch nezmieňoval a vyjadroval sa k nim až po ich zverejnení.

Nie celkom vysvetlené sa mi zdá i stretnutie so šéfom jednej z najkrvavejších mafiánskych skupín Ľudovítom Sátorom, ktoré sa uskutočnilo v Maďarsku a to v dobe keď bol Sátor jednou z celoštátne najhľadanejších osôb na Slovensku, pričom Lučasnský nezabezpečil jeho zadržanie. Vyhovárať sa na to, že naša polícia nemá v Maďarsku právomoci neobstojí. Je predsa bežné, že v takomto prípade je potrebné požiadať políciu cudzieho štátu o spoluprácu. Sme predsa v EÚ. A aj keby sme neboli takáto spolupráca by nebola problematícká. Neviem čo má s tým spoločné aj jeho tvrdenie s ktorým keď to vyšlo najavo sa chcel obhájiť, že keď vedel, že sa má so Sátorom stretnúť v Maďarsku, tak si musel zbraň a služobný preukaz nechať doma a tak bol v Maďarsku, ako civilná osoba. Trochu naivné, nie. Keďže o stretnutí vedel vopred, nebol problém to dohodnúť s maďarskou políciou. Podstatné je, že zadržanie Sátora  nezabezpečil a to aj keď mohol a z pozície svojej funkcie „mal“! Na to ospravedlnenie nejestvuje. Tým sa znemožnilo po jeho zadržaní získať množstvo cenných informácií, nielen k už vykonaným vraždám, ale i vyššie postaveným osobám, ktoré činnosť Sátorovho gangu kryli a pomáhali mu. Umysel, či nedbalosť ? Možno by sa patrilo aj oprášiť otázku, kto dal skutočne v poslednej sekunde Sátorovi echo, keď bol ešte na území Slovenska obkľúčený špeciálnym policajným komandom a v poslednej sekunde sa mu podarilo ujsť na terénnom automobile?

Mnoho nejasností je aj okolo diania ďalšej najhľadanejšej osoby z mafiánskeho prostredia a hlavne jeho úteku do zahraničia. Touto osobou nie je nik iný, ako Karol Mello, jeden z vyššie postavených funkcionárov černákovho gangu pôsobiaceho na teritúoriu Hornej Nitry, ktorý patril medzi mimoriadne brutálnych a finančne dobre zabezpečených gangstrov. Koniec koncov bol Lučanský v roku 2010 odvolaný z funkcie riaditeľa UBOK Stred, práve pre podozrenie so spolupráca s mafiánom Mellom.

Pochybnosti vyvoláva aj Lučanského majetok a to ako na Slovensku tak i v zahraničí. Viac o tom si čitatelia môžu prečítať v médiách, takže nebudem to opakovať. Skôr ma zaujalo nedávne Kaliňákovo tvrdenie (tuším na jeho tlačovej besede k Lučanskému prenášanej TA 3), kde bagatelizoval Lučanského majetok, pričom o jeho apartmáne ktorý vlastnil v USA na Floride sa vyjadril sa vyjadril v tom zmysle, že má hodnotu nejakých smiešnych 70.000 €. No neviem či je to reálne, nakoľko keď to poviem mierne ironicky, tak v Bratislave za to nekúpim takmer ani poriadnu garáž! K Lučanského apartmánu patrí pekný bazén a tenisový kurt (bazén si môžete pozrieť na internete na linku https://www.cas.sk/clanok/625854/sef-policajnej-inspekcie-a-prava-ruka-ministra-kalinaka-tajny-byt-na-floride/). Keď som si pozeral ceny apartmánov na internete z oblasti kde je umiestnený Lučanského apartmán tak, tieto sa pohybujú približne od 200.000 do 1 milióna USD. Ako príklad reálnejšej ceny uvediem cenu bytu ktorý má na Floride jeden zo „známych“ prokurátorov a to Bystrík Palovič mladší, pričomjeho cena je podľa amerického katastra až 450.000,- USD!!! Nie som však odborník na ceny nehnuteľností na Floride, ale dávam čitateľom na zváženie, či cena 70.000 € za ktorú veru u nás apartmán nekúpite, je adekvátna cene za ktorú by ste si mohli kúpiť vo vyhľadávanom celoamerickom letovisku na Floride apartmám s bazénom a tenisovým kurtom. No neviem. Stačí sa zamyslieť, pritom sa nemusíte ani moc namáhať a zrejme väčšina z nás dospeje k rovnakému názoru. A to sa už ani nebudem sa zmieňovať o objavujúcich sa podozreniach, že za nákup tohto apartmánu platil údajne človek z PENTY.

Nebudem sa zmieňovať ani o megachate v Bystričke, odhadovanej na 330.000 €, či ďalších veciach. Skrátka je sa nad čím zamýšľať.

V roku 2011 vyšli na verejnosť fragmenty z jeho dovolenky v Chorvátsku, ktorej sa zúčastnil i Peter Šufliarsky. Bol s nimi však aj martinský podnikateľ, ktorý bol vyšetrovaný švajčiarskymi úradmi pre drogy, na základe čoho mu bol do Švajčiarska zakázaný vstup do roku 2099. Neviem, či by sa mal tak vysoký policajný funkcionár pohybovať v spoločnosti takýchto závadových osôb. Aj to o niečom svedčí – či nie?

Ako som už uviedol, k tejto smutnej udalosti, čítam množstvo diskusií, diskusií kde mnohí diskutujúci majú „krvavé oči„. To vyhovuje hlavne politickým stranám, ktoré boli pri moci v predošlom volebnom období a ktorých vedúci predstavitelia sú zrejme v ohrození, pre nezákonnú činnosť, ktorej sa dopúšťali ,keď boli pri moci. Vyhovuje to skorumpovanej časti polície, ktorá volá po návrate starých časov. Vyhovuje to zrejme i skorumpovaným, či inak zdiskreditovaným prokurátorom. Vyhovuje to i sudcom, ktorí brali úplatky, krivili právo, mysleli si, že sú polohovia a časť z nich je vo väzbe.

To však nemôžeme dopustiť. Smť Lučanského je potrebné dôsledne a objektívne vyšetriť. O výsledkoch podrobne informovať verejnosť. Ak sú vinníci, tak tých exemplárne potrestať. V každom prípade by však mal odstúpiť minimálne riaditeľ ústavu, v ktorom bol Lučanský umiestnený. To isté by sa malo týkať pracovníkov ZVJS, ktorí za Lučanského v čase jeho smrti zodpovedali. O zodpovednosti a odstúpení riaditeľa a pracovníkov, by som ani nediskutoval. To však nič nemení na tom, že nesmieme dopustiť, aby sme poľavili v snahe o očistu spoločnosti a snahe ozdraviť tento skorumpovaný systém. Nemôžeme tu trpieť Kičurov s ich zlatými tehličkami, Kvietikov či Kožuchov manipulujúcich s dotáciami, Gašparov využívajúcich políciu pre súkromné účely, Kováčikov brániacich vyšetrovaniu závažných trestných činností konštatovaním „Skutok sa nestal“, Jankovské podplácajúce sudcov, či osoby objednávajúce si vraždy nepohodlných ………………………. . To už musí skončiť.

Aj keď súcítim s rodinou Lučanského, nemyslím si, že statusy jeho rodiny, napr. manželky uvádzajúce, „Kým ja som mala za chrbtom Mikulcove komando pri posteli môjho muža, v nepriestreľných vestách a so samopalmi v ruke, pán minister vnútra R. Mikulec sa zabával na chate v Martine na Martinských holiach, kde je do dnešného dňa. …………….“, sú objektívne. Minister Mikulec si tiež za predošlej vlády užil svoje, keď bol proti nemu zosnovaný komplot za vynášanie utajovaných skutočností. Aj keď to k čomu došlo je smutné, Mikulec predsa nemá dôvod sedieť doma pri sviečke len preto, že Lučanský bol vo vyšetrovacej väzbe. On má tiež svoj život.

Na záver. Situáciu vôbec nezľahčujem. To čo sa stalo je smutné. Aj keď mnohí možno nebudú s mojím stanoviskom súhlasiť snažil som sa byť čo najviac objektívny. Je to však len môj názor a ten je vždy subjektívny, nakoľko vychádza z pohľadu jedinca.

Ešte by som chcel pripomenúť, že nie som fanúšikom tejto vlády, avšak nie som ani prívržencom vlády, ktorá tu bola pred ňou a ožobračovala tento národ. Aj keď táto vláda skutočne nemá program, hašterí sa, nepôsobí ako vláda odborníkov, jedno jej musím priznať a to, že uvoľnila ruky polícii, rieši prokuratúru, súdnictvo a má snahu bojovať proti korupcii. Nie som až taký idealista, že by som si myslel, že nebude zakrývať svoje škandály, zatiaľ však snaha o očistenie spoločnosti prevláda nad týmito škandálmi, či papalášstvom Kollára a jemu podobných. Viem, že časom sa bude situácia zhoršovať, avšak dúfam, že dovtedy sa aspoň z časti podarí políciu, prokuratúru a súdy očistiť, čo môže vytvoriť predpoklad k vytvoreniu spravodlivejšej spoločnosti.

Bude však rád, keď tento môj článok vyvolá diskusiu.

 

 

Vyhlásenie:

Tento článok vyjadruje len názory autora a jeho chápanie popisovanej situácie, ktoré získal v tom-ktorom čase,  z jemu dostupných informácií, pričom neobsahuje žiadne tvrdenia. Jeho cieľom nie je znevážiť, haniť, či inak poškodiť žiadny štát, politika, žiadnu, konkrétnu osobu, profesiu, či skupinu osôb, len slobodne vyjadriť svoj názor na danú situáciu, či spoločenský problém.

 

 

 

Zdroj:

*1 – https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/573489-mikulec-ciernu-vlajku-na-pocest-lucanskeho-nevyvesi/

*2 – https://domov.sme.sk/c/20869901/za-mafianom-satorom-bol-lucansky-v-madarsku-pri-kosikovi-to-vraj-nejde.html

*3 – https://www.google.com/search?q=karol+mello&oq=karol+mello&aqs=chrome..69i57.2843j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

*4 – https://domov.sme.sk/c/22551824/lucansky-florida-apartman.html

*5 – https://www.ta3.com/clanok/1198524/ako-to-bolo-s-lucanskeho-apartmanom-na-floride-ozval-sa-svedok.html

*6 – https://www.cas.sk/clanok/625854/sef-policajnej-inspekcie-a-prava-ruka-ministra-kalinaka-tajny-byt-na-floride/

 

 

 

Ja nad čím sa zamyslieť!

12.04.2024

Keď si zvážime, že už v roku 2019 bol jeden deň, kedy vzlietlo až viac ako 230 tisíc dopravných lietadiel, naša snaha o obmedzovanie spaľovacích motorov v motorových vozidlách je ozaj smiešna. Je nad čím sa zamyslieť! Zobrazená mapka znázorňuje aktuálny stav momentálneho zahustenia leteckej premávky v danom okamihu. Zdroj: TikTok – [...]

To čo sme zažili my – to už naše deti nemajú šancu!

10.04.2024

Dnes sa mi dostali do rúk staré fotografie, ktoré navodili pekné spomienky na krásnu mladosť, ktorú som prežil a tak mi dovoľte trochu nostalgie. Začalo to fotografiami rôznych výrobkov z mojej mladosti, avšak najväčšie spomienky vyvolala fotografia zverejnená na videu z tanečných, ktorými si v danej dobe prešiel hádam každý mladý chlapec, či dievča. Bol začiatok [...]

Toto Vám nezabudnem, alebo vrchol arogancie v priamom prenose!

07.04.2024

Dúfam, že tento blog vydrží na titulke aspoň 30 minút a nie, ako môj posledný blog. Voľby sú za nami a dopadli ako dopadli. Ako obyčajne, časť obyvateľov je spokojná a časť nie. Voľby sú teda za nami a spoločnosť by sa mala ukľudniť a nie pokračovať v delení na zlých a dobrých, či inom. Všetci sme obyvatelia tejto krajiny a žabo-myšie vojny politikov a delenie [...]

izrael, palestína, západný breh jordánu, evakuácia, amona

EÚ po prvý raz uvalila sankcie na izraelských osadníkov pre útoky na Palestínčanov

19.04.2024 13:07

Palestínčania chcú, aby Západný breh bol súčasťou ich budúceho štátu.

Rudolf Huliak

SaS podá návrh na odvolanie Huliaka z postu predsedu výboru

19.04.2024 13:00

Hlina tvrdí, že podnet bude musieť byť zaradený na rokovanie a musí byť o ňom rozprava.

Čierny kašeľ / Pertussis /

Čierny kašeľ v Bratislavskom kraji: Hygienici evidujú 74 prípadov ochorenia

19.04.2024 12:21

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zistená vo vekovej skupine nularočných osôb.

Ján Mazák / Ján Gandžala /

Súdnu radu dočasne vedie jej podpredseda Ján Gandžala

19.04.2024 11:56

Termín voľby nového predsedu Súdnej rady SR zatiaľ neoznámili.

eduard

"Najväčšia hlúposť je diskutovať o hlúposti s hlúpymi" (Aristoteles).

Štatistiky blogu

Počet článkov: 168
Celková čítanosť: 1099279x
Priemerná čítanosť článkov: 6543x

Autor blogu

Kategórie