Založ si blog

Nič, na čo by sme sa mali tešiť !

Matovič bol vymenovaný za predsedu vlády len 21.3.2020, za neustáleho kuvikania jeho odporcov. Pritom preberal krajinu v situácii, aká tu ešte nebola.

Chcel by som z môjho pohľadu len veľmi stručne, no objektívne zhodnotiť jeho krátke a neľahké pôsobenie.

Prístup Matoviča k riadeniu štátu počas jestvujúcej krízy je diametrálne odlišný od prístupu Pelegríniho.  To isté však platí aj o nasadení Matoviča, kde je vidieť, že sa danej situácii venuje skutočne naplno, húževnato a bez ohľadu na čas, ktorý si to vyžaduje – čo sa mi na rozdiel od jeho predchodcu nezdalo. Myslím si, že v tejto situácii sme potrebovali skutočne niekoho ako Matovič – nie, aby nám ťahal medové motúzy pod nos, ale reálne niečo robil. Predpokladám, že Matovič nebude rozdávať z „rezervy“ predsedu vlády na „koncert terchovskej hudby“, či „sympózium dirigentov“, lebo eurá je potrebné nasmerovať na pomoc ľuďom a nie bezbreho ich rozhadzovať – lebo nejdú z vlastného vrecka. Idú však z vrecka všetkých nás a tak, aj keď proti ľudovej tvorivosti nemám nič, je potrebné povedať rázne „NIE“!

Čo sa mi konkrétne páčilo na opatreniach, ktoré za krátky čas svojho pôsobenia zrealizoval Matovič? Tak napríklad:

  • Informovanosť: Myslím si, že tento krok bol veľmi správny a potrebný. Matovič zaviedol každodennú pravidelnú informovanosť, kde môže každý občan nášho štátu získať potrebné informácie, aj keď niekedy nemusia byť príjemné. Dobrou myšlienkou bolo aj to, že informácie sú poskytované denne, k určitej hodine, čím získavame presnejší obraz. Veľmi jednoduché a účinné opatrenie, ktoré jeho predchodcu nenapadlo.
  • Seniori: Veľmi správne vyhradil čas na nákup v obchodoch pre najviac ohrozenú časť nášho obyvateľstva a to našich rodičov a starých rodičov, vo veku nad 65 rokov.
  • Ochrana zdravotníkov a záchranárov: Medzi prioritné úlohy si zaradil, zabezpečenie „kvalitnej“ ochrany lekárov, zdravotníkov a záchranárov, ktorí doposiaľ nemali dostatok kvalitných respirátorov, aby mohli ochrániť svoje zdravie. A vidieť, že koná.  Nie je však potrebné sa hádzať, kto tieto ochranné prostriedky zabezpečil.
  • Štátne hmotné rezervy: Táto inštitúcia zodpovedá za to, aby v prípade vojny, či iných závažných udalostí, boli pre obyvateľov štátu zabezpečené nielen potraviny a PHM, ale i veci a prostriedky na základné prežitie. Z tohto pohľadu je to v súčasnej situácii veľmi dôležitá organizácia. To že Matovičove 1. kroky viedli práve do tejto organizácie, bolo len dôkazom toho, že sa správne zorientoval a vie čo robí. Avšak to čo tam zistil bolo prejavom veľkého diletantizmu a to používam mierne slová. Je možné, že to bude smerovať aj k trestnej činnosti. Prázdne sklady,  predražené nákupy, či nákupy (podľa medializovaných informácii) nepotrebných rýchlotestov, …. sú vymenovaním len časti problémov, ktoré tam boli zistené. Zato však 20 ročný syn riaditeľa tejto inštitúcie si kupuje v čase týchto nákupov 2 byty v lukratívnej časti Bratislavy a myslím si, že to nebude „jediné“ zaujímavé zistenie, vo vzťahu k majetku pána bývalého riaditeľa tejto inštitúcie.
  • Vyvodenie zodpovednosti: Takéto zahrávanie sa zo životmi a zdravím obyvateľov, vrátane možnej korupcie, nemôže ostať bez vyvodenia zodpovednosti. V podstate po prvý krát sa stalo, že na nejakého čelného funkcionára štátnej inštitúcie, bol po zistení takýchto závažných nedostatkov podaný hneď návrh na preverenie jeho činnosti orgánmi činnými v trestnom konaní. Takže podanie podnetu na takéhoto človeka netrvalo celé „roky“, ako sme zvyknutý, lebo to boli „naši ľudia“ – teda ak vôbec by bolo v minulosti podané. Skôr naopak, bol by dostal veľké odstupné a bol by dosadený na ešte vyššiu funkciu. Je vidieť, že Matovič aj v tomto ťažkom období sa snaží dodržiavať to čo sľuboval – bojovať s nekompetentnosťou a korupciou.
  • Školy: Zavádza sa vyučovanie cez web. Len škoda, že sme v školstve už dávno upustili od jednotných osnov. Teraz by to bola veľká výhoda, nakoľko vo všetkých základných školách na celom Slovensku, by boli s výučbou v každom ročníku rovnako ďaleko. To značí, že na webe by napr. jednotnou formou webinárov bolo možné plynule nadviazať pre všetky školy na celom Slovensku. No ale, ako to už u nás býva, musíme niečo dobré najskôr zrušiť, aby sme to po 30 rokoch opäť zaviedli, ako nejakú „super novinku“. Tak to bolo v mnohých prípadoch  – napríklad s učilišťami, kde bola v predošlom režime výučba rozdelená na teoretickú, ktorá prebiehala v učebniach a následne na praktickú, ktorá prebiehala priamo na prevádzkach kde získavali učni prax. Teraz sme objavili „teplú vodu“ a voláme to „duálne vyučovanie“…… .
  • Testy a testovanie: Podstatné rozšírenie čo do počtu testovaných subjektov na koronavírus. Snaha o zabezpečenie „kvalitných“ testov a nezameriavanie sa na nie moc presvedčivé „rýchlotesty“.
  • Monitorovanie: V tomto výnimočnom čase ide o správne opatrenie. Takýto zásah do nášho súkromia musíme zniesť, nakoľko život je najvyššia hodnota, ktorú je potrebné chrániť.  Samozrejme, vždy sa nájdu argumentu „ZA“  a argumentu „PROTI“ a zrejme obe strany budú mať svoju pravdu. Zopakujem však, že ochrana života, by mala byť našou najvyššou prioritou. Osobne môžem povedať, že aj keď nie som nadšený, ale je mi  úplne jedno či ma v tejto dobe monitorujú, alebo aj odpočúvajú. Nerobím nič nelegálne. Na druhej strane chcem povedať, že len naivná osoba si myslí, že nás spravodajské služby neodpočúvali, neodpočúvajú a nebudú odpočúvať. Ale to je už iná téma.
  • Priebežne: Priebežne podľa vývoja situácie prebiehajú rôzne jednania k zabezpečovaniu ďalšieho potrebného zdravotníckeho materiálu, ako napríklad: testom, rúškam, respirátorom, ….. . Obdobne sa navrhujú a realizujú príslušné opatrenia, ako napríklad: zrušenie vlakov zadarmo pre študentov, nákupy pred dvere, pomoc nezamestnaným a podnikateľom, …… .

Takto by sa dalo pokračovať ďalej a ďalej.

Naproti tomu dohadovanie o tom kto prvý a čo objednal, či kto viac čoho objednal, považujem v tejto chvíli za nepodstatné.

Na druhej strane to, že zdravotnícky materiál na boj proti koronavírusu bol zabezpečovaný neskoro, v zlej štruktúre a na základe nekompetentných rozhodnutí, je potrebné spomenúť a tak verejnosť o danom informovať. Neskôr ak bude čas je potrebné z toho pre konkrétnych ľudí aj vyvodiť dôsledky, lebo to, aby bolo vedomými a nekompetentnými rozhodnutiami ohrozené zdravie, či životy občanov už nemôže ostať bez povšimnutia. Musí byť vysvetlené za akých podmienok k tomu došlo, kto je za to zodpovedný a v prípade, že pochybenia budú trestno-právneho charakteru vinník, či vinníci musia byť potrestaní.

Za veľmi dôležitú považujem aj skutočnosť, aby boli dôsledne preverené všetky kontrakty pri ktorých je dôvodné podozrenie, že pri nich došlo ku korupcii. Zisťovanie však musí prebiehať hneď po vzniku podozrenia z takejto nekalej činnosti a vinníci by mali byť v čo najkratšom čase prísne potrestaní. Dôvodom je nielen to, že takáto činnosť je hyenizmom najvyššieho kalibru, ale aby boli od snahy takto konať odradené ďalšie osoby, ktoré by na takúto činnosť pomýšľali.

Zatiaľ ma nový predseda vlády Matovič, plne presvedčil o svojej kompetentnosti, plnom nasadení a snahe pomôcť tejto krajine. Možno to bude robiť po „matovičovsky“, ale keď to pomôže krajine a jej obyvateľom tak to môžem len schvaľovať. Ak situáciu nebude zvládať a bude robiť chyby, budem ho kritizovať. Na druhej strane každý kto robí, robí chyby, len musíme zvážiť koľko tých chýb je a aké sú to chyby.

Skutočnosť je taká, že nikto nevie, ako sa bude situácia okolo šíriacej sa pandémie vyvíjať ďalej a čo nás čaká.

Jedno je však isté, dôjde k podstatnému zníženiu, ak nie k poriadnemu prepadu nielen našej, ale i svetovej ekonomiky. To bude mať zrejme za následok vznik krízy. Ako sa táto kríza podpíše na Slovenku zatiaľ presne nevieme, ale rozhodne to nebude nič, na čo by sme sa mali tešiť a to bez ohľadu, či by bol predseda vlády Pelegriny, či Matovič!

 

 

 

Vyhlásenie:

Tento článok vyjadruje len názory autora a jeho chápanie popisovanej situácie, ktoré získal v tom-ktorom čase,  z jemu dostupných informácií, pričom neobsahuje žiadne tvrdenia. Jeho cieľom nie je znevážiť, haniť, či inak poškodiť žiadnu konkrétnu osobu, profesiu, či skupinu osôb, len slobodne vyjadriť svoj názor na danú situáciu, či spoločenský problém.

Sme len hlúpi, alebo ide o cielenú likvidáciu štátov EU?

19.05.2024

Zaujalo ma vystúpenie maďarského ministra zahraničných vecí a obchodu Pétera Szijátró, ktorý sa vyjadril (podľa neho) k pokryteckej politike EÚ, ako i celého severoatlantického spoločenstva. Svoje tvrdenia konkretizoval na 3 konkrétnych príkladoch, týkajúcich sa „sankcií a celkových vzťahov“ voči Rusku. (Video si môžete pozrieť na konci blogu v časti [...]

Hašterivosť a agresitiva v priamom prenose.

12.05.2024

Práve odvysielaná relácia „V politike“ bola riadne živelná! Zatiaľ čo takéto diskusie môžu byť prínosné, v tomto prípade sa to pre nepríjemné a hašterivé správanie pani V.O.Cifrovej o tejto diskusii povedať nedá. Vôbec nerešpektovala svojich protidiskutujúcich, neustále skákala do reči a hašterila sa. Jej vystupovanie mi pripomínalo už dávnejšie [...]

Sú potraviny pre Slovensko a ostatné štáty bývalej východnej Európy menej kvalitné?

30.04.2024

Dostalo sa ku mne video porovnania jedného výrobku z Nemecka s výrobkom predávaným v ČR (a predpokladám, že obdobné sú predávané aj v SR) a ostal som dosť zarazený. Zopakujem len skutočnosti odprezentované na tomto videu, ktoré pôsobia dosť presvedčivo. Konkrétne ide o porovnanie Sušienok OREO zakúpených v Nemecku, so sušienkami OREO zakúpenými v ČR. Podľa videa sú [...]

Pellegrini

Pellegrini o okrúhlom stole: Ešte zrejme nedozrel čas. Ak nie sú pripravení politici, buďme aspoň my všetci

19.05.2024 10:45, aktualizované: 11:02

Pellegrini stretnutie parlamentných strán zvolal spolu s Čaputovou po atentáte na premiéra Fica.

pásmo gazy, izrael, palestínčania

Pri izraelskom nálete na tábor Nusajrát údajne zahynulo 20 ľudí

19.05.2024 10:31

Medzi zranenými je aj viacero detí. Záchranári naďalej prehľadávali trosky.

heger, rozhovor, pravda

Heger pre Pravdu: Ako vyzeral špeciálny výcvik premiéra? Okrem ochrancu existuje aj tzv. epizóda

19.05.2024 10:00

Hegerova manželka mala pri strelcovi zo Zámockej šťastie. Bývalý premiér atentát na Roberta Fica ostro odsudzuje.

San Francisco Homeless Lawsuit

V San Franciscu dostávajú alkoholici bez domova bezplatné pivo a vodku. Zachraňujeme životy, tvrdí radnica

19.05.2024 10:00

Zdravotné sestry v motelových izbách poskytujú klientom tri jedlá denne a dostatok alkoholu na uspokojenie ich potrieb v oblasti závislosti, každého však udržiavajú na bezpečnej úrovni intoxikácie.

eduard

"Najväčšia hlúposť je diskutovať o hlúposti s hlúpymi" (Aristoteles).

Štatistiky blogu

Počet článkov: 173
Celková čítanosť: 1115738x
Priemerná čítanosť článkov: 6449x

Autor blogu

Kategórie